Duurzaamheid

Duurzaamheid als kracht

Ons bedrijf heeft impact op het milieu en daar willen we netjes mee omgaan. We verduurzamen met het oog op toekomstige generaties, zo simpel is het. Door inzicht te krijgen in onze eigen uitstoot en de uitstoot die het gevolg is van onze bedrijfsactiviteiten, zijn we tot ambitieuze, maar realistische doelstellingen gekomen. Zoals: in 2030 is Stebru 100% CO2-neutraal.

Duurzaamheid als kracht

Ons bedrijf heeft impact op het milieu en daar willen we netjes mee omgaan. We verduurzamen met het oog op toekomstige generaties, zo simpel is het. Door inzicht te krijgen in onze eigen uitstoot en de uitstoot die het gevolg is van onze bedrijfsactiviteiten, zijn we tot ambitieuze, maar realistische doelstellingen gekomen. Zoals: in 2030 is Stebru 100% CO2-neutraal.

deel 2

Wij vinden dit niet alleen belangrijk, maar ook leuk. Onze vader Joop Steenbrugge was in zijn tijd al een aanjager op dit onderwerp. Tien jaar geleden lijmden we cradle-to-cradle kalksteenblokken aan elkaar. Gewoon om te leren hoe dat werkt, want het was voor eigen kosten. Later hebben we de opdrachtgever alsnog kunnen overtuigen om ze voor een kleine meerprijs op een tweede project in te zetten. De bouwsector is traditioneel, werkt met kleine marges en met veel risico’s over een langere periode. Je bent altijd bezig om budgetten te halen. Dat tempert de drang om te innoveren en om andere vragen te stellen dan alleen wat het kost. Dat is zonde. Daar laten we ons dus niet meer door tegenhouden.

deel 3

Stebru was een van de eerste bouwbedrijven in Nederland met een klimaatadaptieve daktuin (De Groene Kaap, 2016). Inmiddels heeft bijna ieder project van ons een daktuin en daarmee compenseren we nu al zo’n 150.000 autokilometers CO2 per jaar. Ze zijn, naast ondernemerschap, inmiddels onze kracht. Als familiebedrijf vinden we het niet alleen belangrijk en leuk om te experimenteren, maar hebben wij ook de wendbaarheid om het echt te doen.

Roadmap

Bekijk
onze roadmap
naar 2030

Onze praktijkvoorbeelden

1 2 3

voorbeeld1

1

Stebru en New Horizon maken van de gebouwde omgeving een leverancier op project Harmonie. Het beton van de oude gebouwde omgeving is gesloopt, ontleed en de oorspronkelijke grondstoffen zijn teruggewonnen. Wat resultaat in de levering van 7200 m3 circulair beton in het te bouwen project. Hierdoor wordt een aanzienlijk deel van het de uitstoot die vrijkomt bij de productie van beton bespaard. Dit loopt bij de Harmonie op tot 1500 ton CO2. Dat is het equivalent van 7,8 miljoen kilometer rijden met een brandstofauto. Oftewel bijna 317 keer van Nieuwerkerk aan den IJssel naar Kaapstad op en neer. Een uniek circulair concept waarmee we met New Horizon, Blauwhoed en de gemeente Capelle bouwen aan een duurzame circulaire toekomst.

voorbeeld2

2

Ons eigen kantoor in Nieuwerkerk a/d IJssel was toe aan een duurzamer jasje. In 2021 hebben we een verdieping aan het gebouw toegevoegd en tegelijkertijd de kans gepakt om het pand duurzamer te maken. Met een warmtepomp, een CO2 compenserende daktuin en zonnepanelen op het dak van ons kantoor besparen we elk jaar de uitstoot van vier auto’s. De PV-panelen hebben in 2021 al ruim 17.000 kWh opgewekt en bijna 8.000 kWh teruggeleverd aan het net.

voorbeeld3

3

Op het nieuwbouwproject Eden District in Rotterdam is het allereerste full roof PowerNest gerealiseerd. Het PowerNEST op het dak zorgt voor opwekking van energie door zon en wind. Ook is de baksteen van Eden District een duurzaam element in het project. Deze is namelijk circulair geproduceerd en speciaal ontwikkeld voor dit project. Stebru werkte hiervoor samen met STEEN010 en Steenfabriek Klinkers. De steen bestaat voor 50% uit afval. De bedoeling is om in meerdere projecten deze steen te vermetselen.

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Bij Stebru staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Om onze klimaatimpact serieus terug te dringen, hanteren wij sinds 2022 een CO2-managementsysteem dat voldoet aan de eisen van de SKAO CO2-Prestatieladder voor niveau 3. Vanuit verschillende invalshoeken hebben wij inzicht gecreëerd, doelen gesteld en een actieplan opgezet om deze doelen gericht te behalen. Het Energiemanagement Actieplan (EMP) voor 2022 is hier te vinden.

Daarnaast nemen wij actief deel aan keteninitiatieven om bij te dragen aan kennisdeling binnen onze sector. Zo hebben we een partnerdag georganiseerd voor onze partners en leveranciers om met elkaar de dialoog aan te gaan over de verduurzaming in de bouw en zijn we betrokken bij een pilot voor schone waterstof op de bouw.

De CO2-Prestatieladder wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (ofwel SKAO). De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt haar uitstoot op een doelgerichte manier te reduceren. Voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder kunt u de website van SKAO raadplegen (www.co2-prestatieladder.nl) of contact opnemen met onze Adviseur Duurzaamheid Dennis Franken via +31 (0)180 333 170.