PERSBERICHT

De succesvolle samenwerking voor het project Westhovenplein in Moerwijk Den Haag, waarbij er een combinatie is gerealiseerd tussen zorg en wonen, krijgt een vervolg. Saffier en Stebru gaan in samenspraak met de gemeente wederom aan de slag. Dit maal op de hoek van het Randveen en de Hengelolaan. De herontwikkeling van deze locatie, waar nu woonzorg-complex De Lozerhof staat, biedt de mogelijkheid om deze plek opnieuw duurzaam te verankeren in de wijk. Het is naast gebouwontwikkeling dus óók gebiedsontwikkeling. De geplande nieuwbouw zal door het diverse woningaanbod een bijdrage leveren aan de herontwikkeling van de wijk. Stebru ziet met deze herontwikkeling een mogelijkheid om door middel van een breed woningaanbod de doelgroepen in deze wijk te diversifiëren. De geplande nieuwbouw van circa 300 woningen betreft een semi- gesloten blok. Dit biedt naast een geborgen binnenplein tevens een mogelijke aansluiting op het achterliggende sportveld. Als onderdeel van de diversiteit van het aanbod kan dit gezinnen aantrekken. Daarnaast biedt het project met haar hoogbouw kansen om een gemengd complex, met woningen in het middensegment, te realiseren. 

In samenwerking met Saffier zullen in een deel van de nieuwbouw zorgwoningen gerealiseerd worden. Hierbij is het doel, dat de bewoners zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Saffier zal de zorg hier organiseren en een deel  van de parterres invullen. Service en ondersteuning zijn hierbij sleutelwoorden en zullen ook beschikbaar zijn voor wijkbewoners.

Het project is een samenwerking tussen Saffier, KOW architectuur en Stebru.


Groeien door samenwerking

Groeien door samenwerking