Stebru verrijkt
';

Stebru verrijkt Rotterdam met ambitieuze projecten

26/03/2019

Stebru verrijkt

Nieuwerkerk aan den IJssel

Ontwikkelende bouwer Stebru laat in de metropoolregio Den Haag-Rotterdam het ene na het andere indrukwekkende project het licht zien. ‘We hebben een voorliefde voor grote, complexe, hoogstedelijke projecten’, zo laten algemeen directeur Robert Steenbrugge en ontwikkelingsmanager Paul Vernooy weten. Een gesprek over hoe vastgoed de stad duurzaam beter kan maken.

Het kan verkeren in de bouwwereld. Waar Stebru in de crisistijd noodgedwongen het projectontwikkelen opnam als extra activiteit om maar bouwproductie te genereren, is er inmiddels weer volop werk voorhanden. Door de eigen ontwikkelingsactiviteiten maar ook door de vraag van derden, zo geeft Paul Vernooy bij het begin van het gesprek aan. Het gaat met Stebru dus de goede kant op, zo vult Robert Steenbrugge aan: ‘Uiteraard zijn we ook voortdurend bezig met de uitdagingen van dit moment, zoals de stijgende bouwkosten en het organiseren van onze bouwcapaciteit, maar overall maakt Stebru een uitstekende ontwikkeling door.’

Inzoomend op Rotterdam geven beiden aan dat de sleutelvoorwaarde voor succes het begrijpen van de stad is. Steenbrugge: ‘Kijkend naar de wensen van mensen gaat het erom de kansrijke plekken in de stad in beeld te brengen, om daar vervolgens ontwikkelingen los te trekken. Zo werken we bijvoorbeeld op Katendrecht maar ook hier in de Wijnhaven. Eenvoudig zijn die projecten vaak niet, maar onze expertise schuilt erin dat we dat soort lastige binnenstedelijke opgaven goed van de grond kunnen krijgen.’

Behoefte uit de buurt

Naast de uitdagingen die het binnenstedelijk bouwen met zich mee brengt – logistiek, bouwplaatsmanagement – ligt een belangrijke nadruk ook op het goed communiceren met de omgeving. Paul Vernooy legt uit: ‘Het plan voor het nieuwe woongebouw aan de Scheepmakershaven is ontstaan in een nauwe interactie met de maatschappelijke omgeving. Zo hebben we bijvoorbeeld studenten onderzoek laten doen waar behoefte aan bestaat bij de mensen die hieromheen wonen en werken. De resultaten van die consultatie zijn verwerkt in de plannen en onlangs hebben we deze gepresenteerd aan de buurt.’ De reacties waren positief: de mix van behoud (van een karakteristiek wederopbouwpand) en nieuwbouw sloeg aan. ‘Dit is nieuw en anders, zo kregen we terug. Ook de tussenmaat in de stedenbouw die we hier introduceren, door een relatief beperkte bouwhoogte, werd op prijs gesteld. Evenals de mix van wonen en werken; goed voor de levendigheid en de balans in de stad.’

Groen toevoegen

De feedback vanuit de buurt wordt ook op andere manieren ingezet, zo geeft Steenbrugge aan: ‘In dit maritieme district is de openbare ruimte stenig. Wij spelen daar op in door extra vergroening te realiseren in dit gebied. We onderzoeken bijvoorbeeld, samen met de gemeente en een aantal collega-ontwikkelaars, of we op ons project up:town alsnog groen kunnen toevoegen op het dak. Op Katendrecht leggen we bij de Groene Kaap een openbaar dakpark aan. Bij de Scheepsmakershaven wordt op de tussenlaag een collectieve groene buitenruimte gemaakt. Dat is prettig voor de bewoners – je stimuleert ontmoeting en cohesie - maar we leveren ook bijdrages aan waterberging en het tegengaan van hittestress. Ook dat is belangrijk voor de stad: Rotterdam wordt er meer klimaatbestendig en veerkrachtig – ‘resilient’ – van.’ Waarmee we raken aan een thema dat de medewerkers van Stebru na aan het hart ligt: steden beter maken en daarmee het leven van de mensen die er wonen, werken en verblijven. Steenbrugge: ‘Rotterdam maakt de laatste jaren een grote ontwikkeling door. Ook het vastgoed speelt daar wat ons betreft een belangrijke rol in. Wij willen eraan bijdragen dat de kernwaarden die de stad verder brengen voor iedereen beschikbaar zijn. Dat betekent bijvoorbeeld werkgelegenheid; veel mensen werken mee aan onze projecten en gaan er later ook ín werken. Maar ook bijvoorbeeld betaalbare woningbouw.’

Open houding

Vernooy wijst op het project up:town: ‘Bouwinvest neemt hier de huurwoningen af en legt het accent op het middeldure segment, met tweederde van de huurwoningen die een huurprijs hebben onder de 1.000 euro per maand. Voor de stad als geheel een belangrijk segment, waar veel behoefte aan bestaat.’ Over deze en andere thema’s – zoals bijvoorbeeld stedelijke mobiliteit en de trends die zich daarin aftekenen – voert Stebru intensief de dialoog met de gemeente. Steenbrugge: ‘Er is een open houding om met marktpartijen in gesprek te gaan over waar het met Rotterdam naar toe moet. Van daaruit worden projecten zo goed mogelijk gefaciliteerd; wij krijgen echt de ruimte om met nieuwe concepten te komen. Dat is waardevol.’

Bron: VG Visie
https://vgvisie.nl/2019/03/22/stebru-verrijkt-rotterdam-met-ambitieuze-projecten/

Stebru verrijkt : Stebru
Stebru verrijkt : Stebru
Stebru verrijkt : Stebru
Stebru verrijkt : Stebru