De realisatie van het Westhovenplein in Den Haag Moerwijk gaat van start! In nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag, Saffier, Syntrus Achmea en Arcade is het gelukt om sociale woningbouw en een woonzorgconcept in een plan met een gemeenschappelijke binnentuin te faciliteren. 

Zorgorganisatie Saffier zal 119 zorgeenheden en zorggerelateerde voorzieningen gaan huren, waarbij Achmea Dutch Health Care Property Fund de panden als belegger zal afnemen. Voor woningbouwcorporatie Arcade worden 64 levensloopbestendige appartementen gerealiseerd. We zijn ontzettend trots op dit gezamenlijk behaalde resultaat en kijken uit naar een voorspoedige realisatie!