Westhovenplein
';

Circulariteit verankeren in ontwerp en ontwikkeling

15/01/2019

Westhovenplein

Den Haag

Al voor de vastgoedcrisis ondernam ontwikkelend aannemer Stebru pogingen om hergebruik van bouwmaterialen in de keten vorm te geven; anno 2019 ziet Robert Steenbrugge, directeur van het familiebedrijf, dat het tij werkelijk is gekeerd. “Het gaat bij urban mining niet alleen om producenten, maar om innovatieve netwerkvorming van partijen die wezenlijk willen bijdragen aan circulaire ontwikkeling en zoveel mogelijk sloopmaterialen inbrengen in ontwerpprocessen, waar dat kan en gewenst is.”

Om een voorbeeld te geven: in samenwerking met New Horizon Urban Mining zit Stebru als ontwikkelaar achter het stuur. Steenbrugge: “New Horizon organiseert het netwerk om zoveel mogelijk sloopmaterialen te inventariseren voor hergebruik. Wij kijken – uiteindelijk met onze opdrachtgevers – hoe we dat zo goed mogelijk in een ontwerp kunnen vatten. De visie van New Horizon delen wij; zij hebben de 'handjes' om het te realiseren. Wij zitten zelf aan de knoppen als het gaat om hoe die middelen worden hergebruikt.” Dat kunnen dragende kalkzandsteenwanden zijn of volledige kozijnen, tot een enkele kabelgoot aan toe. “Hiervoor is wel een cultuuromslag nodig, en wij zijn nog aan het pionieren. Je zou kunnen denken aan het inzetten van sociale werkplaatsen in dergelijke processen, maar wij focussen in eerste instantie niet op de kosten maar op inhoudelijke resultaten. Wij zijn op zoek naar een werkwijze die de keten in beweging krijgt, waardoor vraag en aanbod van gebruikte materialen beter worden afgestemd.”

Circulair ontwikkelen

Stebru heeft de ontwikkeling van het Westhovenplein in Den Haag (Moerwijk) gerealiseerd. Om tot de herontwikkeling van het terrein te komen, is een oud schoolgebouw met opstallen ontmanteld. Voor deze werkzaamheden contracteerde Stebru New Horizon, dat met netwerkpartners (het Urban Mining Collectief) heeft zorggedragen voor de ontmanteling. Steenbrugge: “Het oogsten van waardevolle grondstofstromen die via het Urban Mining Collectief opnieuw de bouwkolom worden ingebracht, is de grondlegger van onze activiteiten op het gebied van circulaire bouw. Het gaat Stebru daarbij om innovatie van de bouwkolom en de eigen lessen die daaruit kunnen worden getrokken. Daarnaast vind ik het leuk en uitdagend om bij te dragen aan de uitbouw van circulaire ontwikkeling. Circulariteit is in onze ogen niet meer een kwestie van producenten alleen, maar dient te worden verankerd in ontwerp en ontwikkeling.” 

Westhovenplein : Westhovenplein
Westhovenplein : Westhovenplein