De Stadstuin
';

Compleet woonzorg- concept

De Stadstuin

Den Haag

Stebru heeft, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, het Westhovenplein ontwikkeld tot een woon-zorgprogramma met als naam De Stadstuin. De eerste twee gebouwen, bestaande uit in totaal 64 levensloopbestendige appartementen, zijn inmiddels opgeleverd aan woningcorporatie Arcade. In april 2020 namen de eerste bewoners hun intrek. In De Stadstuin komen sociale woningbouw en een woonzorgconcept samen. Letterlijk, want in de gezamenlijke binnentuin kunnen alle bewoners elkaar ontmoeten. 

Wonen en welzijn 

Zorgorganisatie Saffier gaat 119 zorgeenheden huren die belegger Syntrus Achmea heeft afgenomen. De zorgorganisatie heeft de ambitie om van het Westhovenplein een locatie te maken waar plezierig wonen en een goede zorg voor mensen met dementie centraal staan. 

Van alle Haagse stadsdelen woont het grootste aantal 75-plussers (7.600) in stadsdeel Escamp. Tot en met 2040 zal dit aantal verdubbelen. Met de transformatie van het Westhovenplein van een gedateerd en verlaten schoolgebouw naar zorgwoningen spelen de betrokken partijen in op de maatschappelijke behoefte aan wonen met zorg. De goede samenwerking met alle partijen heeft ervoor gezorgd dat dit plan, inclusief een gemeenschappelijke binnentuin, van de grond is gekomen.

De Stadstuin : De Stadstuin
De Stadstuin : De Stadstuin
De Stadstuin : Westhovenplein
De Stadstuin : Westhovenplein
De Stadstuin : Westhovenplein
De Stadstuin : Westhovenplein
De Stadstuin : Westhovenplein
De Stadstuin : Westhovenplein
Projectinformatie
Wonen en zorg
Projectomschrijving
119 zorgeenheden en 64 levensloopbestendige app
Ontwikkeling
Ontwerp
Architecten Van Mourik
Constructie
Bartels ingenieurs
Installateur
Spindler Installatietechniek
Realisatie
Bouwperiode
In uitvoering
Afnemer
Arcade Wonen