De Stadstuin
';

Compleet woonzorg- concept

De Stadstuin

Den Haag

Het project De Stadstuin, aan het Westhovenplein in Den Haag, is inclusief een gemeenschappelijke binnentuin, volledig opgeleverd in juli 2020. De Stadstuin is ontwikkeld en gerealiseerd door Stebru in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag, zorgorganisatie Saffier, belegger Syntrus Achmea en woningcorporatie Arcade.

Wethouder Balster: ”Dit project voorziet in de behoefte aan betaalbare woningen en goede zorgvoorzieningen. In De Stadstuin staat samenleven en elkaar ontmoeten centraal. Het project draagt zo op een prachtige manier bij aan de doelstelling van de gemeente om meer sociale en betaalbare woningen te realiseren en om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Woon-zorgprogramma

De Stadstuin bestaat uit twee gebouwen met 64 levensloopbestendige sociale huurappartementen voor Arcade en drie gebouwen met 119 zorgwoningen voor het Achmea Dutch Health Care Property Fund van Syntrus Achmea, die zorgorganisatie Saffier huurt. Saffier heeft haar gebouwen De Drie Linden genoemd. In De Drie Linden wonen ouderen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De appartementengebouwen zijn met elkaar verbonden door een binnentuin waar bewoners, personeel en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. In de gemeenschappelijke binnentuin kunnen bewoners hun zintuigen prikkelen door te ruiken, voelen en zien. Deze elementen staan centraal in de tuin.

Persoonlijke zorgverlening en welzijn 

De partijen zijn erin geslaagd om een prettige plek te creëren voor zowel de bewoners als het zorgpersoneel, mantelzorgers en bezoekers. In het ontwerp van de intramurale zorgwoningen is optimale balans gevonden tussen privacy voor de bewoner, 24-uurs intensieve zorgverlening en het stimuleren van ontmoetingen, met de nadruk op wonen en welzijn. De vierkante gebouwen zijn ontworpen om plezierig wonen te optimaliseren en voor een zo efficiënt mogelijke inzet van het zorgpersoneel met korte looplijnen. Het ontwerp is van Architecten Van Mourik.

De Stadstuin : De Stadstuin
De Stadstuin : De Stadstuin
De Stadstuin : De Stadstuin
De Stadstuin : De Stadstuin
De Stadstuin : De Stadstuin
De Stadstuin : De Stadstuin
De Stadstuin : Westhovenplein
De Stadstuin : Westhovenplein
Projectinformatie
Wonen en zorg
Projectomschrijving
119 zorgeenheden en 64 levensloopbestendige app
Ontwikkeling
Ontwerp
Architecten Van Mourik
Constructie
Bartels ingenieurs
Installateur
Spindler Installatietechniek
Realisatie
Bouwperiode
2018 - 2020
Afnemer
Arcade Wonen & Saffier