Westhovenplein
';

Compleet woonzorg- concept

Westhovenplein

Den Haag

Stebru heeft, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, het Westhovenplein ontwikkeld tot een woon-zorgprogramma. Op het Westhovenplein stond tot voor kort een schoolgebouw. In het in aanbouw zijnde gebouw komen sociale woningbouw en een woonzorgconcept samen. De goede samenwerking met alle partijen heeft ervoor gezorgd dat dit plan, inclusief een gemeenschappelijke binnentuin, van de grond is gekomen.

Wonen en welzijn 

Zorgorganisatie Saffier gaat 119 zorgeenheden huren die belegger Syntrus Achmea heeft afgenomen. De zorgorganisatie heeft de ambitie om van het Westhovenplein een locatie te maken waar plezierig wonen en een goede zorg voor mensen met dementie centraal staan. Daarnaast worden er 64 levensloopbestendige appartementen gerealiseerd voor woningcorporatie Arcade.   

Van alle Haagse stadsdelen woont het grootste aantal 75-plussers (7.600) in stadsdeel Escamp. Tot en met 2040 zal dit aantal verdubbelen. Met de transformatie van het Westhovenplein van een gedateerd en verlaten schoolgebouw naar zorgwoningen spelen de betrokken partijen in op de maatschappelijke behoefte aan wonen met zorg.

Westhovenplein : Westhovenplein
Westhovenplein : Westhovenplein
Westhovenplein : Westhovenplein
Westhovenplein : Westhovenplein
Projectinformatie
Wonen en zorg
Projectomschrijving
119 zorgeenheden en 64 levensloopbestendige app
Ontwikkeling
Ontwerp
Architecten Van Mourik
Constructie
Bartels ingenieurs
Installateur
Spindler Installatietechniek
Realisatie
Bouwperiode
In uitvoering
Afnemer
Arcade Wonen