Duurzaamheid

Duurzaamheid als kracht

Ons bedrijf heeft impact op het milieu en daar willen we netjes mee omgaan. We verduurzamen met het oog op toekomstige generaties, zo simpel is het. Door inzicht te krijgen in onze eigen uitstoot en de uitstoot die het gevolg is van onze bedrijfsactiviteiten, zijn we tot ambitieuze, maar realistische doelstellingen gekomen. Zoals: in 2030 is de bedrijfsvoering van Stebru 100% CO2-neutraal op scope 1 en 2. 

Duurzaamheid als kracht

Ons bedrijf heeft impact op het milieu en daar willen we netjes mee omgaan. We verduurzamen met het oog op toekomstige generaties, zo simpel is het. Door inzicht te krijgen in onze eigen uitstoot en de uitstoot die het gevolg is van onze bedrijfsactiviteiten, zijn we tot ambitieuze, maar realistische doelstellingen gekomen. Zoals: in 2030 is de bedrijfsvoering van Stebru 100% CO2-neutraal op scope 1 en 2. 

deel 2

Wij vinden dit niet alleen belangrijk, maar ook leuk. Onze vader Joop Steenbrugge was in zijn tijd al een aanjager op dit onderwerp. Tien jaar geleden lijmden we cradle-to-cradle kalksteenblokken aan elkaar. Gewoon om te leren hoe dat werkt, want het was voor eigen kosten. Later hebben we de opdrachtgever alsnog kunnen overtuigen om ze voor een kleine meerprijs op een tweede project in te zetten. De bouwsector is traditioneel, werkt met kleine marges en met veel risico’s over een langere periode. Je bent altijd bezig om budgetten te halen. Dat tempert de drang om te innoveren en om andere vragen te stellen dan alleen wat het kost. Dat is zonde. Daar laten we ons dus niet meer door tegenhouden.

deel 3

Stebru was een van de eerste bouwbedrijven in Nederland met een klimaatadaptieve daktuin (De Groene Kaap, 2016). Inmiddels heeft bijna ieder project van ons een daktuin en daarmee compenseren we nu al zo’n 150.000 autokilometers CO2 per jaar. Ze zijn, naast ondernemerschap, inmiddels onze kracht. Als familiebedrijf vinden we het niet alleen belangrijk en leuk om te experimenteren, maar hebben wij ook de wendbaarheid om het echt te doen.

Roadmap

Bekijk
onze roadmap
naar 2030

Onze praktijkvoorbeelden

Maestro

Als onderdeel van het Urban Mining Collective zetten wij van Stebru met New Horizon actief grote stappen in het zowel opvullen van woningtekorten als het reduceren van de klimaatimpact. Kortom: Minder CO2! Meer Bouwen! Als onderdeel van deze campagne hebben we deze boodschap aan de hekken van ons project Maestro gehangen waar New Horizon, momenteel als hoofdaannemer van de sloop, zorgt dat de ontmanteling netjes verloopt én de geoogste materialen een mooi plekje krijgen in de productieketen van nieuwe materialen. Een belangrijke stap naar een circulaire economie! Wisten jullie bijvoorbeeld al dat we door de toepassing van circulair beton op verschillende projecten ruim 19 miljoen autokilometers aan CO2 uitstoot (gaan) besparen?

Project specifieke SDG bijdrage:

Frank is een Binck

In de Binckhorst wordt als onderdeel van het project Frank is een Binck het Van Klingeren Paviljoen gerealiseerd. In samenwerking met Studio Leon Thier en HVE architecten is in de ontwikkeling van het project toegewerkt naar de rentree van een stukje historische architectuur. De stalen constructie uit 1971, die na de ontmanteling in 2011 goed opgeslagen bewaard bleef, krijgt sinds 2023 een tweede leven. 95% van de oorspronkelijke constructiekilo’s is hergebruikt. Een ode aan de internationaal befaamde architect Frank van Klingeren. Naar destijds goed gebruik, wordt het paviljoen voorzien van monumentale kunst. Ook deze kunst is circulair en komt van oorsprong uit een door van Klingeren ontworpen jeugdgebouw uit Amsterdam Noord. Dit betondrelief van bijna 20 meter lang en 4 meter hoog is per schip naar de Binckhorst gebracht.

Het totale project is dubbel zo energiezuinig dan de landelijk geldende norm. In het project is een collectieve warmte koude opslag geïntegreerd, waarmee uiteindelijk 3 projecten kunnen worden voorzien van warmte en koude. De daktuin is voorzien van een water retentie laag en de inrichting hiervan is natuurinclusief volgens de Haagse norm.

Project specifieke SDG bijdrage:

ZoHo

Welkom in het bruisende hart van Rotterdam, waar Stebru en Leyten gezamenlijk werken aan de creatie van een nieuwe volksbuurt die zijn weerga niet kent. ZOHO legt de focus op het creëren van een veerkrachtige omgeving waar circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie hoog in het vaandel staan. Een van de belangrijkste pijlers van ZOHO is het respecteren van de identiteit van het gebied. Dit wordt bereikt door het veelvuldige gebruik van materialen die vrijkomen tijdens het oogsten. Zo keert de opvallende gevel van het blauwwitte gebouw volledig gerenoveerd terug in het nieuwe ontwerp. Daarnaast wordt betonpuin op een vakkundige wijze gerecycled en hergebruikt in de fundering van de nieuwbouw. Ook een bijzondere toevoeging aan ZOHO is de introductie van een tweede maaiveld, ook wel bekend als de Landlaag. Dit dakpark is ontworpen met oog voor ecologie, waterberging en biedt tevens schuilplekken tijdens warme dagen. Hier kunnen bewoners en bezoekers genieten van een prachtige groene omgeving, midden in de stad.

Maar dat is niet alles. ZOHO omarmt een vernieuwende aanpak door duurzame energiebronnen te integreren in het project. Hierdoor wordt ZOHO een gebiedsontwikkeling dat klaar is voor de toekomst. Denk aan slimme energienetwerken, zonnepanelen en andere duurzame technologieën die bijdragen aan een energiezuinige en milieuvriendelijke leefomgeving.

Project specifieke SDG bijdrage:

De Groene Kaap

Groen is van meet af aan meegenomen in het ontwerp, vanwege de klimaatadaptieve eigenschappen – met name waterbuffering en hittestress – maar zeker ook vanwege woonkwaliteit die het biedt voor bewoners. Op het daklandschap vinden op natuurlijke wijze ontmoetingen plaats tussen bewoners die naar hun voordeur lopen of kinderen die spelen op een van de speelaanleidingen. Uniek aan De Groene Kaap is dat de hoven en daktuinen een doorgaande groene route vormen. Zo worden bezoekers van buitenaf ook gestimuleerd om een kijkje te komen nemen naar als het moois dat het daklandschap van De Groene Kaap te bieden heeft.

Om de engineering van de daktuin compleet te maken is samengewerkt met een stadsecoloog. Want naast mensen, moeten dieren zich ook thuis voelen in de groene binnentuin. Zo is er een mini-ecosysteem ontwikkeld met bloemen, planten, insecten, vogels en vleermuizen. Een familie egels zou de kers op de taart zijn!

De 7.200 m2 aan groenvoorzieningen hebben t.o.v. een traditioneel dak nog een ondergewaardeerde functie: door fotosynthese ademt het dak CO2 in en vervolgens weer zuurstof uit. Dit alles was de reden voor vakblad Roofs om de Dak van het Jaar Award 2021 toe te kennen aan De Groene Kaap.

Project specifieke SDG bijdrage:

Gedeelde SDG’s

Met deze mooie projecten dragen we indirect ook nog bij aan een aantal SDG’s die alle projecten in principe gemeen hebben:

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Bij Stebru staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Om onze klimaatimpact serieus terug te dringen, hanteren wij sinds 2022 een CO2-managementsysteem dat voldoet aan de eisen van de SKAO CO2-Prestatieladder voor niveau 3 (bekijk hier het certificaat). Vanuit verschillende invalshoeken hebben wij inzicht gecreëerd, doelen gesteld en een actieplan opgezet om deze doelen gericht te behalen. Het Energiemanagement Actieplan (EMP) voor 2023 is hier te vinden. 

Daarnaast nemen wij actief deel aan keteninitiatieven om bij te dragen aan kennisdeling binnen onze sector. Zo hebben we een partnerdag georganiseerd voor onze partners en leveranciers om met elkaar de dialoog aan te gaan over de verduurzaming in de bouw en zijn we betrokken bij een pilot voor schone waterstof op de bouw. 

De CO2-Prestatieladder wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (ofwel SKAO). De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt haar uitstoot op een doelgerichte manier te reduceren. Voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder kunt u de website van SKAO raadplegen (www.co2-prestatieladder.nl) of contact opnemen met onze Adviseur Duurzaamheid Dennis Franken via +31 (0)180 333 170.