Woonomgevingen creëren waar mensen willen wonen

Iedere plek heeft zijn eigen unieke identiteit. En om écht iets moois te bouwen, moet je meegaan op het ritme van de buurt. En je afvragen hoe je deze klanken versterkt, of de slechte eruit haalt. Groen op plekken waar daar een gebrek aan is, klimaatadaptieve oplossingen in een stedelijke omgeving. Alleen zo creëer je nieuwbouwprojecten die wijken een bepaalde meerwaarde bieden. Plekken waar je ook zelf zou willen wonen. Dat is onze missie.

Creatief

Vanuit onze creatieve aanpak komen we snel en daadkrachtig tot een inspirerende visie. Ideeën toetsen we direct aan de haalbaarheid ervan. We putten daarbij uit ruime ervaring met binnenstedelijke ontwikkeling. Bovendien weten we hoe we vroegtijdig moeten bouwen aan draagvlak en is de dynamiek van politieke en financiële belangen bekend terrein voor ons.

Daadkrachtig

Onze open werkstructuur, korte communicatielijnen en creatieve aanpak komen in ontwikkelprocessen misschien wel het sterkst tot hun recht. Binnenstedelijk werken midden in de bestaande (bewoonde) omgeving en onder lastige logistieke omstandigheden, vraagt om flexibiliteit en een sterk anticiperend vermogen. Doorpakken en op tijd knopen doorhakken zijn in zo’n situatie cruciaal. We doen dat met veel overtuiging en met het uitgangspunt het karakter van de omgeving te verbeteren of in ere te behouden. Zo dragen we ons steentje bij aan de ontwikkeling van een duurzame toekomst.

Verder kennismaken?

Bart Snijders

T +31 (0)180 333 170 • E b.snijders@stebru.nl

Wij zijn lid van NEPROM