Veilig werken doe je samen

Veilig werken doe je samen

Veilig werken doe je samen

“Echt veilig werken kan alleen als iedereen meedoet. Van de directie, de leidinggevenden tot de vakmannen en -vrouwen op de bouwplaats.”

Veiligheid gaat vóór snelheid. Dat is waar iedereen binnen ons bedrijf van doordrongen is en wat we continu onder de aandacht brengen van onze toeleveranciers en onderaannemers. Het voorkomt ongelukken en zorgt dat onze mensen, partners, leveranciers, bezoekers en omwonenden zich veilig op of rondom de bouwplaats kunnen bewegen. Want dat is voor ons het allerbelangrijkste: veiligheid komt altijd voor planning of geld. Zonder uitzondering.

Veilig werken doen we op drie manieren

We houden het veiligheidsfundament op orde, we vergroten het bewustzijn over veilig werken in de gehele keten en we verbeteren continu samen met onze partners onze manier van werken.

Fundament op orde

#1 Fundament op orde:
veiligheid voor snelheid

Een veilige omgeving creëren zodat iedereen na het werk heelhuids terugkeert bij partner en/of gezin.

We doen dat in de eerste plaats door vooraf de juiste kaders en randvoorwaarden vast te stellen. Elk project begint bij ons met de vraag wat nodig is op het gebied van veiligheid zodat iedereen op de bouwplaats en in de omgeving optimaal kan functioneren. Welke issues kunnen ontstaan en hoe lossen we die op? Zo is veiligheid al voor de start in onze aanpak en budgetten opgenomen. Uiteraard passen we daar de bouwplaatsregels, veiligheidsgidsen, werkinstructies, protocollen en werkwijzen op aan. Naast onze uitvoeringsteams op de projecten zelf monitoren en bezoeken onze KAM-coördinator en externe veiligheidskundige regelmatig onze projecten. Tijdens veiligheidsrondes en via veiligheidsgesprekken maken zij naleving van de regels bespreekbaar. 

Bewustzijn vergroten

#2 Bewustzijn vergroten: veilig gedrag belonen

Je kunt allerlei afspraken en protocollen bedenken en op papier zetten. Maar veiligheid valt of staat met of iemand wel of niet kiest voor een veilige oplossing als ‘even iets snel gedaan moet worden’. Om veilig gedrag te stimuleren, zetten we een belonings- en sanctiebeleid in. Veilig gedrag wordt beloond, onveilig gedrag bestraft met in het ergste geval een rode kaart. Met een centraal meldpunt in vijf talen en overal QR-meldcodes op stickers en posters verlagen we de drempel om onveilig gedrag te melden op en rondom de bouwplaats. Niet om met de vinger te wijzen, maar om samen - met de hele keten - te leren hoe dingen nóg veiliger kunnen.

#3 Verbeteren van werkwijzen: veilig werken doe je samen

We zijn geen partij voor eenmalige opdrachten. Onze drijfveer is continuïteit, samenwerking en plezier. Daarom werken we alleen met partijen waarmee we een goede klik hebben en die samen met ons naar de toekomst willen kijken. Juist ook op het gebied van veiligheid: je moet je aan elkaar kunnen optrekken. Dat betekent niet alleen bij een onveilige situatie eerlijk naar elkaar zijn, maar vooral ook samen bedenken hoe het de volgende keer nóg veiliger kan. Als je met elkaar het gesprek blijft aangaan, maak je met elkaar een leercurve door en hoef je niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden. Met als resultaat: een veilige bouwplaats voor iedereen. Dát is waar we het voor doen.

Interview directeur bouw

Interview

Albert-Jan Moerman
Directeur Bouw

‘Bij de keuze tussen veilig of even snel,

moet de keuze altijd veilig zijn’

Elk zichzelf respecterend bouwbedrijf neemt tientallen veiligheidsmaatregelen en spreekt zijn mensen aan op onveilig gedrag. Toch gebeuren er nog te veel ongelukken op de bouwplaats. Ook bij Stebru. Hoe kan dit anders? Directeur Bouw Albert-Jan Moerman: “We moeten onze mindset veranderen. Dat geldt voor iedereen in de bouw. Bij een keuze tussen ‘veilig’ of ‘even snel’, moet de keuze altijd veilig zijn. Zonder uitzondering.”

Waarom besteedt Stebru zoveel
aandacht aan veiligheid?

Albert-Jan: “Als je het onze partners vraagt, zullen ze zeggen dat we één van de veiligste bouwbedrijven van Nederland zijn. We zijn ISO-gecertificeerd, hebben een KAM-afdeling, en werken volgens allerlei vaste bouwplaatsregels, werkinstructies, protocollen en werkwijzen waardoor veiligheid al voor de start is opgenomen in elk project. Dat moet ook, want werken in de bouw is gevaarlijk. Zeker als je het vergelijkt met een kantoorbaan. Maar ondanks dat we veel aandacht vragen voor veiligheid op onze bouwplaatsen, extra veiligheidsrondes lopen, specifieke toolboxmeetingen en veiligheidsoverleggen op de bouwplaatsen organiseren, hebben we in het verleden helaas niet alle ongevallen kunnen voorkomen. Dat is verschrikkelijk, voor alle mensen die bij zo’n ongeval betrokken zijn. Daarom willen we de kans op herhaling nog kleiner maken en niets aan het toeval overlaten.”

Hoe voorkom je onveilige situaties?

“Je kunt allerlei afspraken maken en protocollen bedenken en op papier zetten. Maar veiligheid valt of staat met of iemand op het moment dat ‘iets (snel) moet gebeuren’ wel of niet kiest voor een veilige oplossing. Denk aan een steigerbouwer die een klein deel van de steiger niet aangelijnd opbouwt, omdat het anders nét iets meer tijd kost. Of een timmerman die een deel van de beveiliging weghaalt en niet terugplaatst of een vloer op gaat voordat de beveiliging volledig georganiseerd is. De extra maatregelen die we recent hebben genomen en 29 maart op onze Bewust Veilig-dag hebben gelanceerd, hebben daarom niets te maken met nog meer regels, maar vooral met het veranderen van de mindset. We willen iedereen op de bouwplaats nog meer bewust maken van gevaarlijk gedrag en wat de gevolgen hiervan zijn voor henzelf en hun omgeving.

maatregelen

Welke concrete, nieuwe maatregelen bedoel je dan?

“We werken nu bijvoorbeeld met een belonings- en sanctiebeleid. Veilig gedrag wordt beloond met een groene kaart, onveilig gedrag bestraft met een gele of in het ergste geval rode kaart. Ook hebben we een toegangssysteem en database geïntroduceerd zodat iemand die ‘rood’ krijgt niet meer ‘via de achterdeur’ alsnog bij een project van ons aan het werk gaat. Dit gaan we nu verder uitrollen bij al onze projecten. Deze database willen we ook bij andere bouwbedrijven introduceren, want als iemand bij ons onveilige situaties creëert, waarom zou hij dan nog wel bij een ander aan de slag kunnen?”

De drempel

“Ook hebben we de drempel om onveilige situaties of onveilig gedrag te melden enorm verlaagd. Met een centraal meldpunt in vijf talen en QR-meldcodes op borden, stickers en posters in wc’s, de bouwkeet, bouwliften en op hekken rondom de bouwplaats maken we het heel makkelijk om onveilig gedrag te melden. Niet om gedrag te bestraffen, maar om samen - met de hele keten - te leren hoe dingen nóg veiliger kunnen.”

Hoe werkt Stebru verder nog samen met partners op het gebied van veiligheid?

“We doen heel veel met dezelfde partijen, zo hebben we al 17 jaar dezelfde schilder en werken we al heel lang samen met veel van onze andere partners. Dat zit in ons DNA: onze drijfveer is continuïteit en een lange termijnrelatie met onze opdrachtgevers en iedereen waar we projecten mee uitvoeren. Altijd op basis van een goede samenwerking en plezier. Omdat we alleen werken met partijen met wie we een goede klik hebben, is het gemakkelijk om eerlijk tegen elkaar te zijn. En vooral ook om samen te bedenken hoe het de volgende keer beter kan. Dan maak je met elkaar een leercurve door en hoef je niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden. Met als resultaat: een veilige bouwplaats voor iedereen. Want dat is waar we het voor doen: ieder bedrijf wil dat zijn mensen weer veilig thuiskomen na het werk.”