Corona-update Stebru
';

Corona-update Stebru

18/03/2020

Corona-update Stebru

Nieuwerkerk a/d IJssel

Het Coronavirus houdt ook ons bezig. Binnen Stebru hebben wij onze bedrijfsvoering hierop zoveel mogelijk afgestemd en verdere maatregelen getroffen met als doel de gezondheid van onze medewerkers, partners en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen. Tevens trachten we zoveel mogelijk bij te dragen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus en volgen we de adviezen vanuit het RIVM nauwgezet. Uiteraard doen wij tegelijkertijd ons uiterste best om onze projecten zoveel mogelijk te laten doorlopen, om daarmee de sociaal en economische impact zo klein mogelijk te houden.

Op ons kantoor en op onze bouwplaatsen zijn de noodzakelijke maatregelen genomen om de veiligheid van uw en onze medewerkers te waarborgen en om verspreiding van het virus te voorkomen. De basis van deze maatregelen komt van het RIVM. Een aantal van die maatregelen zijn:

  • Ons kantoor is minimaal bemand. Waar mogelijk werken collega’s thuis en er wordt zoveel mogelijk afgewisseld waardoor contact momenten beperkt worden 
  • Overleggen vinden telefonisch plaats of via andere online kanalen 
  • Er is extra aandacht voor de hygiëne van de gehele werkomgeving 
  • Op de projecten wordt zoveel mogelijk in shiften en kleine ploegen gegeten, of in de buitenlucht 
  • Extra hygiëne maatregelen op de bouw, zoals vaker handen wassen 
  • Extra schoonmaak op alle bouwplaatsen 
  • Onderlinge afstand zoveel mogelijk 1,5 m1 
  • Duidelijke werkinstructies naar de omgeving in verschillende talen 
  • Signalering van verschijnselen met aansluitend gepaste maatregelen 
 
Wij willen onze medewerkers en samenwerkingspartners bedanken voor de constructieve houding die we ervaren. We moeten blijven communiceren en respect en begrip hebben voor elkaars situatie waar we allemaal mee te maken hebben. Wij wensen u veel sterkte komende periode en hopen u op later weer gezond te ontmoeten.
 
Met vriendelijke groet,  
   
Namens alle collega’s van Stebru, 
Robert Steenbrugge 
Dennis Steenbrugge 
Albert-Jan Moerman 
Bart Snijders