De Drukkerij
';

De Drukkerij geeft bewoners een groene daktuin

28/03/2019

De Drukkerij

Rotterdam

Nieuwe woontoren in het Lage Land klimaatadaptief

De Jaap van der Hoekplaats in Rotterdam gaat er over enkele jaren compleet anders uitzien. Het oude pand van Arps & Zoon Drukkerijen gaat verdwijnen en er komt een nieuwe woontoren voor terug. Stebru is volop bezig met de ontwikkeling van De Drukkerij. Een project waarin prettig wonen en ontmoetingen centraal staan. Het ontwerp van Juli Ontwerp maakt ruimte voor 83 huurappartementen tussen de 50 m² en 90 m². Pim van der Ven van Juli Ontwerp: "De architectuur van de Drukkerij heeft een krachtige eenvoud. In combinatie met het leefdek voor de bewoners is het een goed plan geworden."

Klimaatadaptieve daktuin

Kenmerkend voor De Drukkerij is de klimaatadaptieve daktuin op de parkeergarage. De daktuin zorgt ervoor dat het gehele project klimaatbestendig wordt. In de daktuin kunnen bewoners van het gebouw elkaar ontmoeten in een prettige groene omgeving. Enkele woningen die grenzen aan de daktuin hebben een royaal- en op de zon georiënteerd privé-terras. De groene oase wordt ontworpen door Felixx Landscape Architect en Planners.

De inrichting van de daktuin draagt bij aan een beter klimaat en een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Het bergen van water bij hevige regenval, het beperken van hittestress en het verhogen van de biodiversiteit in de omgeving zijn opbrengsten van de daktuin. Dit alles wordt gerealiseerd door een ingenieuze opbouw van het ‘daktuinpakket’ voorzien van een water-retentielaag.

Stebru treft momenteel voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging en werkt met veel plezier aan deze mooie ontwikkeling. Het streven is om eind 2019 te starten met de bouwwerkzaamheden. Voor het woongebouw wordt momenteel een belegger gezocht.

De Drukkerij wordt ontwikkeld in samenwerking met Juli Ontwerp (architect), IMD constructeurs (constructeur), Buro Bouwfysica (adviseur bouwfysica), Overdevest (Installatieadviseur), Mees Ruimte en Milieu (adviseur RO-procedure).

De Drukkerij : De Drukkerij
De Drukkerij : De Drukkerij
De Drukkerij : De Drukkerij