LEVELS; Een nieuw stuk stad in ontwikkeling
';

LEVELS; Een nieuw stuk stad in ontwikkeling

07/06/2022

LEVELS; Een nieuw stuk stad in ontwikkeling

Den Haag

In Den Haag Zuidwest, direct naast station Moerwijk, ontwikkelt Stebru in samenwerking met de gemeente Den Haag, Woningcorporatie Vestia en afnemer van de huurwoningen Greystar, een nieuw stuk stad. Het project LEVELS biedt straks onder meer horeca, bedrijvigheid, kantoorruimte en 548 appartementen voor alle doelgroepen: van sociale huur tot ruime vrije sector appartementen. Die mix is heel wenselijk in de wijk – maar hoe realiseer je zo’n ambitieus plan?

Impuls voor Moerwijk-Oost

Moerwijk-Oost is een naoorlogse wijk in het stadsdeel Den Haag Zuidwest, die opvalt door de brede opzet en veel groen. Ondanks deze kwaliteiten is het woningaanbod van oudsher eenzijdig: ongeveer 1500 veelal verouderde, sociale portiekwoningen. Hier wonen veel kwetsbare doelgroepen met multiproblematiek. “Moerwijk-Oost staat bekend als een arme wijk in Den Haag en zelfs in Nederland,” vertelt Waldo Noordam, manager ontwikkeling bij woningcorporatie Vestia. “Dus er is echt een urgentie om daar iets aan te doen en daarnaast een mooie kans om een kwalitatieve impuls te geven aan de wijk en in het bijzonder aan deze locatie naast het station. Samen met de gemeente Den Haag zochten we naar een oplossing voor meer woningen van goede kwaliteit, duurzaam en met een sterke verbinding met de rest van de stad. Het plan LEVELS van Stebru voldoet volledig aan die eisen.”

“Moerwijk-Oost viel bij eerdere herstructureringsprojecten door de financiële crisis net buiten de boot”, verklaart Esther de Vor, projectmanager bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag. “Nu zijn we samen met Vestia en de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest druk bezig om bestaande woningen te verbeteren of te vervangen door nieuwbouw met een meer gevarieerd aanbod van sociaal, vrije sector huur en koop. We kiezen heel bewust om het sterke, open karakter van de wijk te behouden en alleen bij het station met project LEVELS grootschalig te verdichten met veel extra woningen. Die locatie leent zich daar uitstekend voor.”

Verantwoord verdichten

LEVELS zorgt voor 142 nieuwe sociale huurwoningen en 406 vrije sector huurwoningen. Deze komen op de plek van een oude brandweerkazerne en een portiekflat met 48 sociale huurwoningen. Waldo: “Door dit nieuwbouwproject kunnen we meer sociale huurwoningen van een hogere kwaliteit realiseren dan er nu zijn. Tegelijkertijd biedt het project meer mogelijkheden voor mensen die naar een grotere woning willen doorstromen. Zo komen we bewoners tegemoet in hun wens om in hun vertrouwde wijk te blijven wonen en ontstaat er een inclusieve wijk met woningen voor iedereen.”

Ontmoetingen stimuleren

In de stedenbouwkundige opzet komen de verschillende niveaus en functies terug met een stedelijke laag en daarboven hoogbouw oplopend van 40 naar 70 meter. Op de kop komt een landmark van 100 meter. Esther: “De opzet van LEVELS en de aangrenzende openbare ruimte sluiten heel erg aan op de karakteristieken van de directe omgeving. Bovenop het dak van de parkeergarage, waar alle appartementen op kijken, komt een daktuin.” Vincent van Valen, Ontwikkelaar bij Stebru vult aan: “Om de locatie verder te vergroenen en te verduurzamen stimuleren we het gebruik van openbaar vervoer en faciliteren we deelmobiliteit. Ook worden er werkplekken gecreëerd.” Wij geloven echt in het faciliteren van ontmoetingen tussen mensen, bijvoorbeeld op de werkplekken of in de stadstuin.”

Het belang van samenwerking

Een project als LEVELS realiseer je alleen door nauwe samenwerking: tussen de gemeente, Vestia en Stebru als ontwikkelende bouwer. “Dat was soms best spannend”, vindt Esther, “maar we geloven allemaal in het project en werken met respect voor elkaars uitgangspunten en kaders.” Ook Waldo onderstreept het versterkende effect van die open samenwerking: “Alle partijen hebben het uiterste gedaan om dit project te realiseren. Je hebt voor zo’n ambitieus plan een ontwikkelende bouwer nodig, voor het tempo, de kwaliteit en als trekker van het project. Een ontwikkelende bouwer als Stebru werkt vanuit een ander perspectief, is creatief en levert een inhoudelijke bijdrage die een impuls geeft aan het complete project. Stebru heeft echt zijn nek uitgestoken, zich bijzonder flexibel opgesteld en veel lef getoond om die impact te kunnen maken. Dat vind ik heel knap aan het bedrijf en de mensen die hieraan werken.”

Zorgen voor dynamiek

“Het is wel een vorm van pionieren om dit voor elkaar te krijgen”, zegt Vincent. “Als ontwikkelende bouwer kunnen wij ook door een andere bril kijken, maar pure ontwikkelaars en investeerders kijken vooral naar de grote financiële risico’s van het grote aantal woningen op die locatie. Een belegger moet ook zijn nek uitsteken, maar als Stebru hebben wij project De Groene Kaap in Rotterdam als goed voorbeeld dat het moet lukken. Met Greystar hebben wij een belegger aan tafel die zelf ook voorzieningen wil realiseren voor het project, zoals werkplekken, horeca en ontmoetingsplekken voor kinderen. We hopen dat er zo een bepaalde dynamiek gaat ontstaan waardoor het hele gebied rondom het station gaat bruisen.”

LEVELS; Een nieuw stuk stad in ontwikkeling : LEVELS; Een nieuw stuk stad in ontwikkeling
LEVELS; Een nieuw stuk stad in ontwikkeling : LEVELS; Een nieuw stuk stad in ontwikkeling
LEVELS; Een nieuw stuk stad in ontwikkeling : LEVELS; Een nieuw stuk stad in ontwikkeling
LEVELS; Een nieuw stuk stad in ontwikkeling : LEVELS; Een nieuw stuk stad in ontwikkeling