Waarom wij inzetten op een thuis voor iedereen
';

Waarom wij inzetten op een thuis voor iedereen

07/06/2022

Waarom wij inzetten op een thuis voor iedereen

Nieuwerkerk aan den IJssel

Een plek waar je jezelf kunt zijn, fijn woont of werkt, in contact staat met de buurt, herinneringen maakt en waar je je veilig voelt. Zowel in huis als op straat. Dát is voor ons een thuis voor iedereen. Maar hoe geef je dit vorm in de stad? En welke rol kun je als ontwikkelaar pakken?

Door Bart Snijders & Bart van Veenendaal

Voor de één is de woning een huis, voor de ander een thuis. Dat lijkt een klein verschil, maar kent juist grote gevolgen voor de inclusiviteit en leefbaarheid van een gebied. De reden waarom mensen plekken anders ervaren, zit hem doorgaans in de aan- of afwezigheid van bepaalde belangrijke elementen in hun omgeving.

Want waar de details per persoon verschillen, kent het ‘thuisgevoel’ ook een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Neem bijvoorbeeld de behoefte aan geborgenheid, veiligheid, herkenbaarheid, betrokkenheid en vanzelfsprekendheid. Als ontwikkelaar is het onze rol een langetermijnvisie voor ogen te hebben en de juiste elementen aan een gebied toe te voegen om inclusiviteit (mede) mogelijk te maken. Hoe je dat doet? Door vooral te focussen op de mensen, de ruimtes en de gemeenschap.

Mensen maken de stad

Laten we vooropstellen: inclusiviteit maak je niet, je draagt er aan bij. We ontwikkelen graag leefbare, inclusieve gebouwen en plekken waar mensen fijn kunnen leven. Maar zulke plekken creëer je niet alleen. Een gebied gaat pas echt leven ná het stapelen van stenen. Daar achter de voordeur. Op het plein. In de buurttuin. In de gezamenlijke woonkamers. Een inclusieve wijk wordt gedragen door mensen. Het heeft een kloppend hart nodig.

Een goede doelgroepenmix is dan ook essentieel. Wie voeg je toe aan de wijk? Een groep die kapitaal meebrengt, creativiteit of misschien meer sociale betrokkenheid? Mooie voorbeelden zijn ZOHO in Rotterdam waar we een gemengde creatieve wijk herontwikkelen en Levels in de Haagse wijk Moerwijk waar we het verouderde bezit van Vestia vervangen door sociale nieuwbouw die voldoet aan alle wensen van deze tijd. Tegelijk introduceren we daar grotere en luxere appartementen zodat nieuwe doelgroepen zich er kunnen vestigen en bewoners die toe zijn aan een volgende stap in hun geliefde wijk, kunnen blijven.

Gebouwen faciliteren de mensen

Iedere doelgroep verlangt ook een andere invulling van haar leef-, werk- en woonwerkomgeving. Maar een thuisgevoel faciliteren gaat niet alleen om waar de bank staat, maar ook om het huisvesten van diensten, het creëren van ontmoetingsruimtes, openbare dakterrassen en binnentuinen. Of het bieden van nieuwe voorzieningen zoals een kinderopvang, een sportschool, een gastheer/vrouw of zorgaanbieders.

Waar dat vroeger strikt gescheiden was, lopen functies als wonen, werken en recreëren nu steeds vaker door elkaar heen. We willen niet meer in de file staan. We willen tijdens het thuiswerken in de pauze een rondje door het groen kunnen lopen. Onze gebiedsontwikkeling moet iets teruggeven. Bijvoorbeeld door meer oog te hebben voor ondernemerschap in een gebouw of wijk. Of zorgen dat mensen zich op alle tijdstippen plezierig voelen in een gebied. Zoals in Frank is een Binck in De Binkhorst, waar we in één gebouw zowel woon- als werkgelegenheid, maar ook horeca toevoegen waardoor er ook overdag meer levendigheid ontstaat.

De gemeenschap vormt de kern

Uiteraard verandert de definitie van een thuisgevoel ook mee met de tijd. Twintig jaar geleden stichtte je een gezin en was dat je thuis. Nu wonen mensen langer alleen en zoeken verbinding. Individualiteit blijft een belangrijk goed, maar we zijn gaan inzien dat niet alleen een eigen plekje belangrijk is. Juist in de steden en dorpskernen, waar de vierkante meters schaars zijn, wordt je omgeving belangrijker. Welke activiteiten zijn er? Met wie ga je om? De gemeenschap staat op, maar hoe zorg je dat mensen in een gebied elkaar écht gaan vinden?

Ontwikkelaars kunnen een handje helpen door meer het gevoel te creëren dat de omgeving bij je thuis hoort. Door het toevoegen van plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en aanspreken, groeit sociale betrokkenheid. Door mogelijkheden te creëren voor mensen om zelf aan hun eigen buurt te bouwen, ontstaat eigenaarschap.

Bijvoorbeeld...

Een mooi voorbeeld is De Groene Kaap in Rotterdam. Daar is een bewonersgezelschap opgestaan dat graag het beheer van de daktuinen wil verzorgen. Door de tuin ontstaat dus een platform van mensen die elkaar gaan vinden. Of neem De Stadstuin in Den Haag waar senioren van Zorgorganisatie Saffier met huurders van corporatie Arcade wonen. Ze ontmoeten elkaar in de kleur-, geur en smaaktuin, en samen met de bewoners van de rest van de wijk maken zij gebruik van de openbare faciliteiten van het zorgcentrum. Zo kan écht iedereen in en rondom een project elkaar ontmoeten en leren kennen. Als ontwikkelaars stellen wij zo de randvoorwaarden beschikbaar; de juiste faciliteiten om ontmoetingen mogelijk te maken. Daarna is het toch echt aan de mensen zelf.

Het is geen trucje

Laat duidelijk zijn: het creëren van een thuisgevoel voor iedereen is geen trucje. Het draait niet alleen om het stimuleren van de sociale cohesie, tegengaan van segregatie of een tunnelvisie op gespikkeld bezit. Het vraagt op iedere locatie maatwerk. Bij Stebru kiezen we de benadering dat alles wat we neerzetten impact heeft op het hele gebied. Dat vergt een andere instelling. Verder kijken dan je plot lang is en daar ook het gesprek over durven aangaan. De bereidheid om te investeren in ontwikkelingen die een blijvende positieve invloed hebben op hun omgeving.

Thuiskomen

En ook: écht samenwerken. Als partners betekent dat geen geheimen hebben voor elkaar. Bereid zijn als eerste je kennis en kaarten op tafel te leggen, zodat anderen volgen en de juiste energie ontstaat. Het is een ander ritme van vastgoed. Bij Stebru zijn we graag de verbindende factor in elk bouwproject. We zitten in de positie om specialismes van verschillende partijen bij elkaar te brengen. Door goed te luisteren, naar de opdrachtgever, de gemeente, de corporaties en de wijk creëer je een situatie waarin alle partners de ruimte krijgen om toe te voegen waar ze goed in zijn. Alsof je een warm bad instapt.

Alsof je thuiskomt.

Waarom wij inzetten op een thuis voor iedereen : Waarom wij inzetten op een thuis voor iedereen
Waarom wij inzetten op een thuis voor iedereen : Waarom wij inzetten op een thuis voor iedereen