Stebru Transformatie is sinds 2012 betrokken bij de herontwikkeling van het Westhovenplein in Den Haag Moerwijk. In nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag is het gelukt om sociale woningbouw en een woonzorgconcept in een plan met een gemeenschappelijke binnentuin te faciliteren.

Zorgorganisatie Saffier zal 119 zorgeenheden gaan huren waarbij Syntrus Achmea de panden als belegger zal afnemen. Voor woningbouwcorporatie Arcade worden 64 levensloopbestendige appartementen gerealiseerd.  

De voor het project benodigde vergunningen zijn inmiddels aangevraagd, de sloop van de bestaande opstallen start in het tweede kwartaal en de bouw zal naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie van start gaan. Voor de daadwerkelijke sloop worden eerst de waardevolle materialen uit de gebouwen `geoogst`.


Projectinformatie
119 zorgeenheden en 64 levensloopbestendige appartementen
Ontwikkeling
Stebru Ontwikkeling
Ontwerp
Architecten Van Mourik
Constructie
Bartels ingenieurs voor bouw en infra
Realisatie
Stebru Bouw
Bouwperiode
Prognose start sloop Q2-2017
Nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag

Nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag