Den Haag is een woon-zorg complex en 183 woningen rijker
';

Den Haag is een woon-zorg complex en 183 woningen rijker

08/09/2020

Den Haag is een woon-zorg complex en 183 woningen rijker

Den Haag

Het project De Stadstuin, aan het Westhovenplein in Den Haag, is inclusief de gemeenschappelijke binnentuin, opgeleverd. De Stadstuin is gerealiseerd door ontwikkel- en bouwbedrijf Stebru in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag, zorgorganisatie Saffier, belegger Syntrus Achmea en woningcorporatie Arcade.

Wethouder Balster: ”Dit project voorziet in de behoefte aan betaalbare woningen en goede zorgvoorzieningen. In De Stadstuin staat samenleven en elkaar ontmoeten centraal. Het project draagt zo op een prachtige manier bij aan de doelstelling van de gemeente om meer sociale en betaalbare woningen te realiseren en om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ik wens alle bewoners veel woonplezier.”

Woon-zorgprogramma

De Stadstuin bestaat uit twee gebouwen met 64 levensloopbestendige sociale huurappartementen voor Arcade en drie gebouwen met 119 zorgwoningen voor het Achmea Dutch Health Care Property Fund van Syntrus Achmea, die zorgorganisatie Saffier gaat huren. De appartementengebouwen zijn met elkaar verbonden door een binnentuin waar bewoners, personeel en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. De 64 huurappartementen zijn inmiddels allemaal verhuurd. “Er reageerden ruim 1.000 belangstellenden via Woonnet Haaglanden op deze appartementen. Zo groot is de druk op de woningmarkt. Ik ben trots dat wij als Westlandse corporatie met dit project een essentieel aandeel in de vraag naar betaalbare huurwoningen in de regio leveren”, vertelt René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade.

“Deze belegging past in onze strategie om verder uit te breiden op plekken waar de vraag naar zorgwoningen het grootst is”, zegt Marco Mosselman, fondsmanager van het Achmea Dutch Health Care Property Fund. “Daarmee stellen we de participanten in het fonds, voor het merendeel Nederlandse pensioenfondsen, in staat om naast een goed maatschappelijk rendement ook een passend financieel rendement te realiseren.”

Persoonlijke zorgverlening en welzijn

De partijen zijn erin geslaagd om een prettige plek te creëren voor zowel de bewoners als het zorgpersoneel, mantelzorgers en bezoekers. In het ontwerp van de intramurale zorgwoningen is optimale balans gevonden tussen privacy voor de bewoner, 24-uurs intensieve zorgverlening en het stimuleren van ontmoetingen, met de nadruk op wonen en welzijn. De vierkante gebouwen zijn ontworpen om plezierig wonen te optimaliseren en voor een zo efficiënt mogelijke inzet van het zorgpersoneel met korte looplijnen. Het ontwerp is van Architecten Van Mourik.

Gerelateerde project(en)

Den Haag is een woon-zorg complex en 183 woningen rijker : Den Haag is een woon-zorg complex en 183 woningen rijker
Den Haag is een woon-zorg complex en 183 woningen rijker : Den Haag is een woon-zorg complex en 183 woningen rijker
Den Haag is een woon-zorg complex en 183 woningen rijker : Den Haag is een woon-zorg complex en 183 woningen rijker
Den Haag is een woon-zorg complex en 183 woningen rijker : Den Haag is een woon-zorg complex en 183 woningen rijker