Zaandam 144 woningen rijker
';

Zaandam 144 woningen rijker

18/11/2021

Zaandam 144 woningen rijker

Zaandam

Burano aan het Mahoniehout is klaar voor haar nieuwe bewoners

Aan het Mahoniehout in Zaandam heeft Stebru het project Burano opgeleverd. De gebouwen met in totaal 144 appartementen, een zorgpost van De Zorgcirkel van waaruit zorg aan huis kan worden geleverd, een tandartspraktijk van Dental Care en een gemeenschappelijke huiskamer zijn officieel overgedragen aan Syntrus Achmea. 

144 appartementen inclusief gemeenschappelijke binnentuin

Burano, ontworpen door Architecten van Mourik, biedt levensloopbestendige appartementen met de mogelijkheid om zorg aan huis te ontvangen. De Zorgcirkel speelt daarmee in op de behoefte van ouderen om langer thuis te wonen. Met de natuurinclusieve daktuin hebben bewoners het gevoel dat ze zowel in de stad wonen als in het groen. Volgens Onno Hoff, Investment Manager bij Syntrus Achmea dan ook een waardevolle toevoeging aan het Achmea Dutch Residential Fund.

Toevoeging aan de Zaanse woningmarkt

Er is veel vraag naar passende woningen voor ouderen. Om nog meer te voldoen aan de behoefte van Zaanse woningzoekenden, is er in overleg met de gemeente Zaanstad voor gekozen om een deel van de woningen ook toegankelijk te maken voor de 55-plusser die (nog) geen zorg nodig heeft. Dat overleg heeft geleid tot een aanpassing van de inkomenseisen en een verlaging van de huurprijs.

Wethouder Songül Mutluer: “De samenwerking tussen alle partijen heeft een prachtige combinatie opgeleverd van wonen en zorg, met gemeenschappelijke huiskamer en natuurinclusieve daktuin waar bewoners van Burano en mensen uit deze opkomende buurt elkaar kunnen ontmoeten. Hiermee komen we tegemoet aan de diverse wensen van oudere woningzoekenden en zo draagt Burano goed bij aan de doorstroming op de woningmarkt.”

Gebiedsontwikkeling van 751 nieuwe woningen

De 144 appartementen van Burano maken deel uit van een grootschalige gebiedsontwikkeling in het stationsgebied van Zaandam. De komende jaren worden hier door Stebru tevens De Zaanse Helden gebouwd. Het totaal bestaat uit 751 woningen en 1.750 m² commerciële ruimte. Robert Steenbrugge, algemeen directeur Stebru: “Wij zijn verheugd dat we het eerste project in Zaandam succesvol hebben neergezet en dat we met De Zaanse Helden de komende jaren nog meer woningen voor Zaankanters mogen bouwen.“

Voor informatie over de verhuur: www.hureninburano.nl.


Gerelateerde project(en)

Zaandam 144 woningen rijker : Zaandam 144 woningen rijker
Zaandam 144 woningen rijker : Zaandam 144 woningen rijker
Zaandam 144 woningen rijker : Zaandam 144 woningen rijker
Zaandam 144 woningen rijker : Zaandam 144 woningen rijker