Burano
';

Burano

Burano

Zaandam

In het stationsgebied van Zaandam heeft Stebru in samenwerking met Fraxus Living & Care 144 zorgwoningen ontwikkeld. Het stationsgebied is het afgelopen decennium getransformeerd van kantoren en bedrijfsruimten naar een hoogstedelijk woon- en winkelmilieu binnen 15 minuten van Amsterdam. Het voormalige gebouw van Post NL wordt volledig getransformeerd naar een complex met appartementen en een commerciële plint. Hiermee wordt een gedateerd en slecht verhuurbaar kantoorpand uit de markt genomen en omgeturnd tot toekomstbestendige zorgwoningen.

De commerciële ruimte in de plint van het gebouw zal worden gehuurd door de Zorgcirkel die zorg aan huis gaat leveren in de bovengelegen appartementen.

Wonen en zorg

Het aanbod aan zorgwoningen in Zaandam bleef enorm achter. Ook in de wijk Westerwatering was er behoefte aan wonen met zorg. Het plan Burano speelt hierop in en draagt bij aan het creëren van een diversiteit aan woonmilieus, het bevorderen van de doorstroom op de woningmarkt en het realiseren van woningen voor kwetsbare ouderen. Ook is de ontwikkeling in lijn met MAAK.Zaanstad; een initiatief wat als missie heeft bij te dragen aan de Zaanse Woningbouwopgave en de leefbaarheid van de stad. De bouw van Burano start begin 2019.

Burano : Burano
Burano : Burano
Burano : Burano
Projectinformatie
144 levensloopbestendige appartementen
Opdrachtgever
Syntrus Achmea
Ontwikkeling
Ontwerp
Architecten Van Mourik
Constructie
Bartels ingenieurs
Realisatie
Bouwperiode
Prognose start bouw Q2 2019