Stebru bespaart

Stebru bespaart

CO2eq

CO2eq

De belangrijkste meeteenheid van CO2-besparing is het aantal ton CO2equivalenten dat wordt bespaard met innovatieve maatregelen.
Het gaat om een pakket maatregelen die vergeleken met de traditionele manier van werken een aanzienlijke CO2-besparing hebben, bijvoorbeeld door de inkoop van circulair beton. Door de grondstoffen voor een deel te hergebruiken zijn er minder grondstoffen, minder transportbewegingen en minder energie nodig om dezelfde hoeveelheid op de bouw te krijgen.

Besparingsteller

Besparingsteller

Autokilometers

Autokilometers

De hoeveelheid CO2 die Stebru bespaart met haar initiatieven zijn soms moeilijk in te beelden als we praten over tonnen. CO2 is immers een ‘onzichtbare’ stof. Wij maken dit u een beetje makkelijker te begrijpen door dit te koppelen aan autokilometers. Wij houden voor onze besparingteller een gemiddelde waarde aan van 195 gram CO2 per gereden kilometer. Dit is afhankelijk van de technische eigenschappen van de auto en tegenwoordig zijn personenauto’s zelfs zo zuinig dat de uitstoot onder de 100 gram CO2 per kilometer ligt.

Bomen

CO2 wordt op vele verschillende manieren onze atmosfeer in geblazen. Gelukkig zijn er processen in de wereld die dit weer uit de lucht kunnen filteren. Een van die fenomenen is de boom. Een boom is in staat CO2 uit de lucht op te nemen via de bladeren, deze met water uit de wortels en zonlicht om te zetten in zuurstof (O2) en hout. Een chemisch proces genaamd fotosynthese. Oftewel een boom ademt omgekeerd ten opzichte van de mens. Net als bij auto’s zijn er veel factoren die bepalen hoeveel CO2 een boom kan opnemen. Ook hier gaan we weer uit van gemiddelde waarden. Gemiddeld neemt een boom tijdens een levensduur van 30 jaar met een gewicht van 1.000kg zo’n 872kg CO2 op uit de lucht.

Bron: ecotree green